“Vitamin C – Slow”.

VALENTINO Eggz
'Vitamin C - Slow'.